MOTIVATION – ESSENTIAL CONDITION FOR MOBILIZING THE PROCESSES, ACTIVITIES AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF PERSONALITY

MOTIVAȚIA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU MOBILIZAREA PROCESELOR, ACTIVITĂȚILOR ȘI ÎNSUȘIRILOR PSIHICE ALE PERSONALITĂȚII

  • Emil BONDAR Vasile Goldis Western University of Arad
  • Mirela DAN Vasile Goldis Western University of Arad
Keywords: motivation, personality, sport, motivație, personalitate, sport

Abstract

The concept of personality can be confused with the history of psychology, because a lot of studies and researches that refer to and have in the center the human being, discuss about personality. This concept was introduced in psychology for characterizing the human being from a psycho-physiological point of view. We can assert that the human personality is a sum of genetic provisions and predispositions, innate, to which it can be added a set of competences  accumulated by a person’s own and original experience. The psychological and psycho-social conditions play an important part in forming the human personality.  Abstract Conceptul de personalitate se poate confunda cu istoria psihologiei, pentru că foarte multe studii şi cercetări care se referă şi au în centru fiinţa umană, discută despre  personalitate. Acest concept a fost introdus în psihologie pentru a caracteriza ființa umană din punct de vedere psihofiziologic. Putem afirma că personalitatea umană este o însumare de dispoziţii şi predispoziţii genetice, înnăscute, la care se adaugă un ansamblu de competenţe acumulate prin proprie experienţă, în mod original şi propriu acelei persoane umane. Condiţiile psihologice şi cele psihosociale joacă un rol important în formarea personalității umane.
Published
2019-06-06
Section
Articles