HOW CAN HYDROKINESITHERAPY BE APPLIED TO HELP CHILDREN RECOVER FROM THORACIC KYPHOSIS

APLICAŢII ALE HIDROKINETOTERAPIEI ÎN RECUPERAREA CIFOZEI TORACALE LA COPII

  • Emil Fieroiu Universitatea din Pitești
Keywords: hydrokinesitherapy, kyphosis, physiotherapy, children, hidrokinetoterapie, cifoză, kinetoterapie,copii

Abstract

Hydrokinesitherapy, more accurately called “hydrokinesiology”- method of kinetic exercises in water – has had a notable development during poliomyelitis epidemics, when so many people were left with squeals. Purpose The research consisted of an approach aiming to speed up rehabilitation of a spine defect in order to achieve fast integration to day to day and school activities. Research objectives establish the optimal exercises within the kinetic programme implemented as per the subjects’ status (evolution-related, etiopathogenic context); determine the kinetic programme implementation’s indications and contraindications within a complex medical care (medication, physical, kinetic treatments) for the patient suffering from kyphosis. Research tasks Document relevant bibliography; Analyse results and reach conclusions. Hypothesis This study started from the hypothesis according to which if a hydrokinesitherapy programme is to be used during the rehabilitation approach from conditions on the joint of the spine, its mobility shall be recovered close to normal in a shorter time-span. Conclusions The aquatic environment provides indisputable benefits to the rehabilitation process, thanks to water’s thermal, chemical and mechanical factors. We may say, with regard to the hydrokinesitherapy programme presented by this research, that there is significant progress, by reference to the results achieved after the final testing and by comparing them with those obtained in the initial testing.  Rezumat Hidrokinetoterapia numită mai corect şi „hidrokinetologie" — metoda  exerciţiilor kinetice în apă — hidirokinetoterapia s-a dezvoltat cu precădere în perioada epidemiilor de poliomielită, care au lăsat atâţia sechelari. Scop Cercetarea s-a constituit într-un demers ce a vizat accelerarea recuperării unei deficienţe a coloanei vertebrale, pentru integrarea rapidă în activitatea cotidiană şi școlară. Obiectivele cercetării să stabilească care sunt exerciţiile optime din cadrul programului kinetic aplicat în conformitate cu starea subiecților (evolutivă, contextul etiopatogenic); să stabilească indicaţiile şi contraindicaţiile aplicării programului kinetic în cadrul asistenţei medicale complexe (medicamentoase, fizicale, kinetice) a pacientului cu cifoză; Sarcinile cercetării documentarea bibliografică de specialitate; analiza rezultatelor şi elaborarea de concluzii. Ipoteză În studiul de faţă am pornit de la ipoteza potrivit căreia dacă în demersul recuperator al afecţiunilor la nivelul articulaţiei coloanei vertebrale  utilizăm un program de hidrokinetoterapie se va obţine o recuperare a mobilităţii acesteia aproape de normalitate într-o perioadă mai scurtă de timp. Concluzii Mediul acvatic oferă avantaje incontestabile procesului recuperator, prin acţiunea factorilor mecanici, chimici şi termici ai apei. În cadrul programului de hidrokinetoterapie prezentat în cercetarea de faţă, putem spune că progresul este unul semnificativ, având în vedere rezultatele obţinute după testarea finală şi comparându-le pe acestea cu cele obţinute la testarea iniţială.
Published
2019-06-06
Section
Articles