THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL PARAMETERS IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS AFTER PHYSIOTHERAPEUTIC COMPLEX TREATMENT

EVOLUŢIA PARAMETRILOR FIZICI LA PACIENŢII CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ ÎN URMA TRATAMENTULUI FIZIOTERAPEUTIC COMPLEX

Authors

  • Viorica CUN Universitatea Emanuel din Oradea
  • Carmen ȘERBESCU University of Oradea
  • Florin MARCU University of Oradea
  • Liviu LAZĂR University of Oradea

Keywords:

multiple sclerosis, combined kinetic techniques, spasticity, balance, fatigue, scleroză multiplă, tehnici kinetice combinate, spasticitate, echilibru, oboseală

Abstract

An experimental trial was conducted in which two groups participated, with patients presenting Multiple Sclerosis (MS). In the study group there were 43 patients from Alba Iulia Speromax Association, out of which 18 men and 25 women, with an average age of 49.81 ± 8.72, who participated in the study group. The control group consisted of 39 patients from the Day Care Center, Oradea, 15 men and 24 women, with an average age of 49.08 ± 9.38 years.

Patients in the study group were given a set of physiotherapeutical techniques to improve their physical parameters according to the physiological capabilities of (MS) patients for a period of 3 months and 12 months, respectively. The combined kinetic techniques program consisted of breathing exercises, equilibrium exercises, massage techniques, stretching, traction, FNP techniques. Physical parameters evaluation methods were: Modified Ashworth Scale, Berg Balance Scale (BBS), Fatigue Severity Scale (FDS), Visual Analog Scale (VAS).

The treatment efficiency at 3 months on physical parameters was 28.50% in the study group and 19.5% in the control group (p = 0.3451). The treatment efficiency over the 3-12 months on physical parameters was 10.00% in the study group, respectively 5.25% in the control group (p = 0.4244). The overall treatment efficiency at 12 months on physical parameters was 26.25% for the study group and 14.00% for the control group (p = 0.1720).

The results of the study show that the application of a complex program of techniques and exercises, on a regular basis (1-2 per week), can be attributed to the improvement of the symptomatology of MS patients who participated in the experimental study. The physical recovery of patients with MS requires a complex and lasting approach, that is to say throughout life.

 Rezumat

Am realizat un studiu experimental la care au participat două loturi, cu pacienţi ce prezentau scleroză multiplă (SM). În lotul de studiu au fos tcuprinși 43 de pacienţi de la Asociaţia Speromax Alba Iulia, dintre care de gen masculin 18, iar de gen feminin 25, cu vârsta medie de 49,81±8,72 ani. Lotul de control, a fost alcătuit din 39 de pacienţi de la Centrul de zi din Oradea, 15 de gen masculin şi 24 de gen feminin, cu vârsta medie de 49,08±9,38 ani.

Pacienţilor din lotul de studiu li s-a aplicat un complex de tehnici fiziokinetoterapeutice, în vederea ameliorării parametrilor fizici în conformitate cu capacităţile fiziologice ale bolnavilor SM, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 12 luni. Programul fiziokinetoterapeutic a fost alcătuit din exerciţii de respiraţie, exerciţii de echilibru, tehnici de masaj, stretching, tracţiuni, tehnici FNP. Metodele de evaluare a parametrilor fizici, au fost: Scala Asworth modificată pentru evaluarea spasticităţii, Scala Berg pentru echilibru, Scala oboselii severe (SOS), Scara analog vizuală a durerii (VAS).

Eficienţa tratamentului la 3 luni asupra parametrilor fizici a fost de 28,50% la lotul de studiu, respectiv 19,50% la lotul de control (p=0,3451). Eficienţa tratamentului în perioada 3-12 luni asupra parametrilor fizici a fost de 10,00% la lotul de studiu, respectiv 5,25% la lotul de control (p=0,4244). Eficienţa globală a tratamentului la12 luni asupra parametrilor fizici a fost de 26,25% la lotul de studiu, respectiv 14,00% la lotul de control (p=0,1720).

Rezultatele studiului arată că aplicarea unui program complex de tehnici şi exerciţii, efectuat în mod regulat, (1-2x/săptămână) poate fi atribuit ameliorării simptomatologiei pacienţilor cu SM, care au participat la studiul experimental. Recuperarea fizică a pacienţilor cu SM, presupune o abordare complexă şi de durată, adică pe întreg parcursul vieţii.

Published

2019-06-06

Issue

Section

Articles