Recovery of patient with inferior limb amputation

Recuperarea pacientului cu amputație de membru inferior

  • Andrei DUMITRU
Keywords: amputation, inferior limb, recovery, : amputatie, membru inferor, recuperare

Abstract

Abstract

Generally, the term "amputation" means the surgical act that is immediately followed by the ablation (surgical removal) of a members’ segment through the section of a bone that is unusable for function and harmful to the existence of the individual.

Amputation is caused by a number of factors, including: congenital causes, disorders that include blood vessels diseases (peripheral vascular disease), diabetes, coagulation problems or osteomyelitis.

According to statistics, foot amputation is encountered at least twice as often as amputation at any other level. Given that about 90% of all amputations involve inferior limbs, most patients addressing prosthetic healthcare professionals have amputation of the foot.

Amputation is a surgical operation performed with great precision, so it is imperative that every surgeon should know the correct techniques, as well as the most appropriate level where amputation should be performed in order to bear the future prosthesis.

By the act of amputation, the muscular coordination processes are deeply disturbed, because a variety of interio- and exteroceptive inflows disappear with the absence of the amputated segment and its own movements.

Patient recovery aims certain goals such as: massaging the stump, maintenance, eventually the increase in muscle tone balance, weight center change through medical recovery gymnastics. In addition to all these objectives, an important aspect is social reintegration.

 

Rezumat

Ân general, termenul "amputație" desemnează actul chirurgical care este imediat urmat de ablația (ândepărtarea chirurgicală) unui segment de membru prin secțiunea unui os inutilizabil pentru funcție și nociv pentru existența individului în cauză.

            Amputația este cauzată de o serie de factori, printre care: cauze congenitale, boli printre care se includ afecțiuni ale vaselor de sânge (boală vasculară periferică), diabet zaharat, probleme de coagulare sau osteomielită.

Conform statisticilor, amputația de gambă este întâlnită de cel puțin două ori mai des decât amputația la orice alt nivel. Dat fiind faptul că aproximativ 90% din totalul de amputații implică membrele inferioare, majoritatea pacienților care se adresează cadrelor medicale pentru protezare au amputație de gambă.

Amputația este un act chirurgical executat cu mare precizie, de aceea se impune ca orice chirurg trebuie să cunoască tehnicile corecte, precum și nivelul cel mai indicat unde trebuie executată amputația în vederea purtării viitoarei proteze.

Prin actul de amputație, procesele de coordonare musculară suferă tulburări profunde, deoarece o serie de influxuri interio- și exteroceptive dispar o dată cu lipsa segmentului amputat și a mișcărilor efectuate de el.

Recuperarea pacientului urmăreste anumite obiective precum: masarea bontului, menținerea, eventual creșterea tonusului muscular a echilibrului, schimbarea centrului de greutate, prin gimnastică medicale de recuperare. Pe lângă toate aceste obiective, un aspect  important este reintegrarea socială.

Published
2018-06-07
Section
Articles