The actual training of the horse

Dresajul propriu zis al calului

  • Cristina Marieta MARCOVICI Vasile Goldis Western University of Arad
Keywords: the actual training of the horse, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being, dresajul propriu zis al calului, performanța în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă ființă

Abstract

Abstract

            Training refers to a practice that teaches the horse to obey the will of man. This action isconducted and is based on the formation of positive conditioned reflexes from an earlyage. The trained horse is the one who understands the rider's intentions when given the slightest indication and immediately responds with ease and accuracy. For getting good results, training must start from a well-established doctrine, follow a certain method and always comply with the rules that apply. As opposed to all the other sports, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being and not with an object of work.

            Rezumat

                Prin dresaj se înțelege obișnuirea calului de a se supune voinței omului. Această acțiune se  desfășoară dirijat și se bazează pe formarea reflexelor condiționate pozitive înca de la o vârstă fragedă. Calul dresat este acela, care înțelege intențiile călărețului la cea mai mică indicație și răspunde imediat cu ușurință și precizie acțiunii ajutoarelor. Pentru a da bune rezultate, dresajul trebuie să înceapă de la o doctrină bine stabilită, să urmeze o metodă și să se conformeze totdeauna regulilor ce decurg din ele. Față de toate celelalte activități sportive, performanța în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă ființă si nu cu un obiect de lucru.

Published
2018-06-07
Section
Articles