The importance of technical-tactical training in basketball

Importanța pregătirii tehnico-tactice în jocul de baschet

  • Florin NEFERU Constantin Brâncuși University of Târgu-Jiu
Keywords: game, basketball, technique, tactics, joc, baschet, tehnică, tactică

Abstract

Abstract

Basketball is a sports game with a rich background of technical-tactical procedures, which constantly stimulates the development of the game, requiring players to be continuously trained. The increased number of technical procedures, particularly in attack, the diversity of passing, dribbling and basketball procedures, as well as the high efficiency due to their use, offer both players and spectators a moment of spectacular spectacle.

The technique of basketball game is the set of specific motor skills in form and content, which refers to the handling of the ball and to the players' movements in order to score points. The technique is important first of all by saving the movement and its effectiveness. It should not be understood in isolation, but is conditioned by tactics. Tactics is the totality of individual and collective actions of the players of a team organized and coordinated united and rational, with the goal of winning, by capitalizing the qualities and particularities of training of their own players, in accordance with the characteristics of the opponent.

 

Rezumat

Baschetul este un joc sportiv care dispune de un fond bogat de procedee tehnico-tactice, ceea ce stimulează permanent dezvoltarea jocului, solicitând pregătirea continuă a jucătorilor.  Numărul crescut de procedee tehnice, în special în atac, diversitatea procedeelor de pasare, dribling și aruncare la coș, precum și eficiența ridicată datorită utilizării acestora, oferă atât jucătorilor, cât și publicului spectator, momente de o deosebită spectaculozitate.

Tehnica jocului de baschet reprezintă ansamblul de deprinderi motrice specifice ca formă și conținut, care se referă la manevrarea mingii și la deplasările jucătorilor în vederea înscrierii de puncte. Tehnica este importantă în primul rând prin economisirea mișcării și eficacitatea acesteia. Ea nu trebuie înțeleasă însă în mod izolat, ci fiind condiționată de tactică. Tactica reprezintă totalitatea acțiunilor individuale și colective ale jucătorilor unei echipe organizate și coordonate unitar și rațional, cu scopul realizării victoriei, prin valorificarea calităților și particularităților de pregătire ale jucătorilor proprii, în concordanță cu caracteristicile adversarului.

Published
2018-06-07
Section
Articles