Role of medical rehabilitation in sarcopenia

Rolul reabilitării medicale în sarcopenie

  • Dorina STOICANESCU Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara
  • Ramona SUCIU University of Oradea
  • Felicia CIOARĂ University of Oradea
  • Mariana CEVEI University of Oradea
Keywords: sarcopenia, medical rehabilitation, quality of life, sarcopenia, reabilitare medicală, calitatea vieții

Abstract

Abstract

            Sarcopenia is characterized by progressive loss of muscle mass and muscle strength, being associated with increased risk for physical disability, impairment of the quality of life or death. The prevalence of sarcopenia is estimated at 5-13% for people aged 60-70 years, and 11-50% for those over 80 years. Staging of sarcopenia is useful for clinical management of the disease. Sarcopenia increases the risk of falls, loss of independence, disability and mortality. Prevalence of sarcopenia during rehabilitation in elderly adults was estimated at 50%. The role of the medical rehabilitation specialist should be the integration of different therapeutic options in order to establish the most appropriate approach for improvingmuscle mass and strength.

             Rezumat

            Sarcopenia se caracterizează prin pierderea progresivă a masei musculare și a forței musculare, fiind asociată cu un risc crescut pentru dizabilitate fizică, afectarea calității vieții sau deces. Prevalența sarcopeniei este estimată la 5-13% pentru persoanele cu vârste între 60 - 70 de ani iar la cele cu vârsta peste 80 de ani este 11-50%. Stadializarea sarcopeniei este utilă pentru managementul clinic al bolii. Sarcopenia crește riscul pentru căderi, pierderea independenței, dizabilitate și mortalitate. Prevalența sarcopeniei în timpul reabilitării la adulții în vârstă a fost estimată la 50%. Rolul specialistului în reabilitare medicală trebuie să fie acela de a integra diferite opțiuni terapeutice pentru a stabili abordarea cea mai potrivită, care să îmbunătățească masa și forța musculară.

Published
2018-06-07
Section
Articles