Appreciation for the evaluation in specific performance activity

Apreciri privind evaluarea în activitatea specifică de performanță

  • Nicolae Daniel CHIRCULESCU Vasile Goldis Western University of Arad
Keywords: evaluation, test battery, sports, appreciation, evaluarea, baterie de teste, sportiv, aprecierea

Abstract

Abstract

            The evaluation, first of all, has the role of measuring what is achieved and measuring the reality. These operations are followed by analysis and interpretation of the measurement results, which implies the issuing of valuable judgments.

            The evaluation in its general sense is the decisive tool that investigates the selection conditions of the beginner athletes in order to establish the limits between which the performance can be established, allowing the setting of short, medium and long-term goals and the verification of the improvements being pursued.

             Rezumat

            Evaluarea, are în primul rând rolul de a constata prin măsurători ceea ce se realizează și de a descrie complet realitatea. Aceste operații sunt urmate de analiză și interpretarea rezultatelor măsurătorii, ceea ce presupune emiterea unor judecați de valoare.

                Evaluarea în înțelesul său general este instrumentul decisiv care investighează condițiile de selecție ale sportivului începător, cu scopul de a stabili limitele între care se poate stabili prestația, permițând stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung și verificarea îmbunatățirilor urmărite.

Published
2018-06-07
Section
Articles