THE OPTIMISATION OF COACH’S RESULTS FOR THE PARTICULAR CASE OF COACHING RALLY PILOTS AND CO-PILOTS

OPTIMIZAREA REZULTATELOR ANTRENORILOR ÂN CAZUL ANTRENĂRII PILOTILOR ȘI COPILOÈšILOR DE RALIU

  • Roxana MAIER Universitatea Hyperion din București
  • Emil Gatej Universitatea Hyperion din București
Keywords: coach, pilot, co-pilot, rally, trajectory, performance, antrenor, pilot, copilot, raliu, traseu, performanță

Abstract

The study sets out to emphasize on a sport that is not covered much, but that is very spectacular, which is the rally, through which we can incidentally take in its participants - the pilots. We start thus from the objectification of certain data about the performance of the sports people and then we go through the realisation of a program to optimize it. The evolutionary endeavour of each sports person can be facilitated though several methods, each having as a starting point the auto-perceived reality as a personal space of knowledge, self-knowledge and personal development. The work proposes an intervention at the level of the group of subjects, realised so that it constitutes an operational method with contents that are potentially existent and to also activate the personal ressources and the potential of each participant.

 Rezumat

Studiul âși propune să aducă în atenție un sport despre care se scrie mai puțin dar care este foarte spectaculos, și anume raliul, prin chiar participanții la el – piloții. Se pornește astfel de la obiectivarea câtorva date despre performanța sportivilor și mai apoi se trece la realizarea unui program de optimizare a acesteia. Demersul evolutiv al fiecărui sportiv poate fi facilitat prin mai multe metode toate având în acest studiu ca punct de pornire realitatea autopercepută ca și spațiu personal de cunoaștere, autocunoaștere și dezvoltare personală. Lucrarea propune o intervenție la nivelul grupului de subiecți realizată astfel încât să se constituie ca o metodă de operare cu conținuturile potențial existente și de asemenea să activeze resursele personale și potențialul fiecăruia.

Published
2019-05-13
Section
Articles