IMPROVEMENT THE SCHOOL INCLUSION PROCESS OF PEOPLE WITH EPILEPSY THROUGH PHYSIOTHERAPEUTIC MEANS

ÂMBUNĂTĂÈšIREA PROCESULUI DE INCLUZIUNE ȘCOLARĂ A PERSOANELOR CU EPILEPSIE PRIN MIJLOACE KINETOTERAPEUTICE

  • Gabriela Eniko PAPP Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș
  • Csilla Emese LUCA Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2, Târgu Mureș
  • Ana Tatiana PESCARI Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2., Târgu Mureș
  • Liana Teodora POPESCU Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2, Târgu Mureș
Keywords: epilepsy. occupational therapy. inclusion, epilepsie, terapie ocupațională, incluziune

Abstract

The current society pays particular attention to the phenomenon of social and school inclusion of people with neuro-psycho-motor deficiencies. For children, the approach to integrating people diagnosed with epilepsy through a multidisciplinary vision addresses aspects of physical integration which are complemented by the pedagogical approach.

Hypotheses: There is a favorable evolution and statistically significant differences in the dominant hand of subjects included in the study, compared to the non-dominant hand, following the application of the physiotherapeutic recovery treatment while the number of pathologies associated with the primary diagnosis adversely affect patients' evolution, has a statistically significant inverse correlation.

Place and period of research: The research was carried out within the institution: School for Inclusive Education School Nr. 2, Târgu Mures, in the physiotherapy room, for a period of six months that is from 09. 01. 2016, until 10. 06. 2016.

The subjects: In order to carry out the study, we selected 10 people with medical diagnosis of epilepsy.

Means: In the implementation of our study, occupational therapy was used.

Evaluation: During the study period, the subjects took part in three evaluation series, an initial, an halfway and a final one. Grip strength measurements were implemented with the Hydraulic Hand Dynamometer. The data gathered from the three tests were analyzed using the GraphPad software.

Conclusions: The application of our physiotherapeutic recovery treatment, brought forth a favorable evolution in the dominant hand of our subjects in comparison with the non-dominant one. The number of pathologies associated with the initial diagnosis has influenced in a negative manner the evolution of the subjects’ dominant hand only. A reduced number of pathologies associated have contributed to a better evolution of the subjects. Occupational therapy, therapeutic physical exercises implemented in our study, have brought forth a favorable evolution in the grip strength of our subjects, which will provide more efficient manual abilities and implicitly an optimization of their school progression.

 Rezumat

Societatea actuală acordă un interes deosebit fenomenului de incluziune socială și școlară, a persoanelor cu deficiențe neuro-psiho-motorii. Ân cazul copiilor, abordarea integrării persoanelor diagnosticați cu epilepsie, printr-o viziune multidisciplinară, are în vedere aspecte legate  de integrarea fizică, care, se completează cu cea pedagogică.

Ipoteze: există o evoluție favorabilă si diferențe semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce privește mâna dominantă a subiecților incluși în studiu, comparativ cu mâna nedominantă, în urma aplicării tratamentului de recuperare kinetoterapeutic și  numărul de patologii asociate diagnosticului principal influențează în sens negativ evoluția pacienților, existând o corelație inversă, semnificativă din punct de vedere statistic.

Locul și perioada de desfășurare a cercetării: Cercetarea s-a desfășurat în cadrul instituției: în sala de kinetoterapie, a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2, Tg. Mureș, pe o perioadă de șase luni, adică din 09. 01. 2016, până în 10. 06. 2016.

Lotul de subiecți: Pentru  realizarea studiului, au fost selectate 10 persoane cu diagnosticul medical, de epilepsie.

Mijloace: Ân implementarea studiului nostru s-a folosit terapia ocupațională.

Evaluare: Ân cadrul studiului, subiecții au participat la trei serii de evaluări una inițială, intermediară și una finală. A fost implementată  evaluarea forței musculare a mâinilor, cu aparatul dinamometru hidraulic de mână. Am prelucrat din punct de vedere statistico-matematic datele obținute de la evaluările inițiale, intermediare și finale utilizând soft-ul de analiză statistică GraphPad.

Concluzii: Aplicarea tratamentului de recuperare kinetoterapeutic, la subiecții studiului nostru au dus la o evoluție favorabilă în ceea ce privește mâna dominantă, comparativ cu mâna nedominantă. Numărul de patologii asociate diagnosticului principal au  influențat, în sens negativ evoluția subiecților, doar în cazul mâinii dominante. Un număr mai redus de patologii asociate au permis o evoluție mai bună a subiecților. Ân cazul mânii nedominante, numărul de patologii asociate nu au influențat evoluția subiecților. Terapia ocupațională, exercițiile fizice terapeutice implementate în studiul nostru, au adus o evoluție favorabilă in forța musculară a mâniilor, ceea ce va asigura subiecților o abilitate manuală mai eficientă și implicit o optimizare a progresului școlar a acestora.

Published
2019-05-13
Section
Articles