IMPLEMENTATION OF JUDO TACTICS

IMPLEMENTAREA TACTICII ÂN JUDO

  • Elian Narcis RABOLU Liceul cu Program Sportiv "Viitorul" Pitești
Keywords: tactics, competition, opponent, judo tactics, tactică, competiție, adversar, plan tactic

Abstract

It takes time to implement judo tactics, which requires forming technical skills as diverse as possible (different grips, body movements, continuation of techniques, potential opponent replies), exceptional physical fitness, knowledge of athlete’s limitations and psychological profile, tested in competitions, but especially in important games.

The judoka needs to be equipped with highly combat skills and a wide range of abilities, be skilled in a large number of standardized and automated attack and defensive tactical actions, but, most of all, the trainer must pursue the operational intelligence’s development.

The judoka is the performer of tactical thinking, which they need to understand and accept, to actively and creatively participate in preparing tactics and putting together attack and counterattack tactical actions, by relating to the competition experience and opponents encountered.

During training, the trainer has to set out the objectives along with the athlete that the latter needs to achieve and create combat situations requiring a creative solution by making effective and fast decisions. Tactical abilities for the coach – athlete couple can be checked in friendly competitions in order to adjust the responses obtained for grand competitions.

Rezumat

Implementarea unui plan tactic este o muncă de durată care presupune formarea deprinderilor tehnice cât mai variat (diferite prize, deplasări, continuări, posibile răspunsuri ale adversarului), o pregătire fizică de excepție, cunoașterea limitelor sportivului si profilului psihologic al acestuia testat în competiții dar mai ales în meciuri importante.

Sportivul trebuie să aibă un bagaj de deprinderi și abilități de luptă ridicat, un număr mare de acțiuni tactice de atac și apărare standardizate si automatizate, dar cel mai mult antrenorul trebuie să urmărească formarea inteligenței operaționale

Sportivul este efectorul unei gândiri tactice, pe care trebuie să o înțeleagă și să o accepte, să participe activ și creator la elaborarea planurilor tactice și asamblarea unor acțiuni tactice de atac și contraatac raportându-se la experiența de concurs și la adversarii întâlniți.

Ân timpul antrenamentelor antrenorul trebuie să fixeze împreună cu sportivul obiective pe care trebuie să le atingă și să creeze situații de luptă care să solicite o rezolvare creatoare cu decizii eficiente și rapide. Verificarea capacităților tactice a cuplului antrenor - sportiv trebuie rulate în competiții cu caracter amical pentru a putea ajusta răspunsurile primite, pentru competițiile de anvergură.

Published
2019-05-13
Section
Articles