KINESIOTHERAPY’S INFLUENCE ON THE YOUNG ADULT’S RECOVERY FROM GOUT

INFLUENÈšA KINETOTERAPIEI IN RECUPERAREA GUTEI LA ADULTUL TÂNĂR

  • Emil Fieroiu Universitatea din Pitești
Keywords: gout, physical therapy, recovery, malady, gută, kinetoterapie, recuperare, boală

Abstract

Gout is a disorder which is clinically manifested by recurrent attacks of acute arthritis, chronic interstitial nephropathy, urolithiasis and/ or deposition of lithates in certain subcutaneous peripheral regions and around joints. Biologically, hyperuricemia and the presence of lithates crystals are noticed in the synovial fluid.

The purpose of the research carried out was to demonstrate the immediate effectiveness and over time of the kinetic means for recovery in the disorders caused by gout.

Hypothesis – We believe that the kinetic means would result in fighting off swelling and joint pain, increase joint mobility and muscle strength.

The experiment consists in the application of specific means for the first importance segments in gout, as well as the use of kinetic programs specific to this disorder. Within this meaning, I have tracked 2 clinical cases diagnosed with gout which I have subjected to a specific recovery programme, and at the same time I prepared a set of means to recover from gout.

Research results and their interpretation

The examination of the patient with gout supposed a thorough anamnesis, a full clinical work-up, pointing out both changes of the locomotor system, and the potential extra-articular disorders. The following were assessed: inflammatory pain (number of painful joints); quantitative rating of pain; joint mobility; prehension; morning joint stiffness.

Conclusions

The kinetic programme’s carry out has fought off pain under all its forms, morning stiffness, leading to mobility increase and joint stability. Kinetic exercises, well selected, assembled into structures which would act effectively toward the goal of reaching the objectives pursued contribute to the optimization of the functional status and to the optimization of the lives in people who suffer from gout.

 Rezumat

Guta este o afecțiune caracterizată clinic prin episoade recurente de artrită acută, nefropatie interstițială cronică, urolitiază și/sau depuneri de urați în anumite zone periferice subcutanate și în jur articulațiilor. Biologic se observă hiperuricemie și prezența cristalelor de urați în lichidul sinovial.

Scopul cercetării desfășurate a fost acela de a demonstra eficiența imediată și în timp a mijloacelor kinetice de recuperare în afecțiunile induse de gută.

Ipoteză - Considerăm că mijloacele kinetice ar duce la combaterea inflamațiilor și durerilor articulare,creșterea mobilității articulare și creșterea forței musculare.

Experimentul constă în aplicarea unor mijloace specifice pentru segmentele de primă importanță în gută precum și utilizarea unor programe kinetice specifice acestei afecțiuni. Ân acest sens am depistat 2 cazuri de clinice diagnosticate cu gută pe care le-am supus la un program de recuperare specific și în același timp am elaborat un set de mijloace de recuperare pentru gută.

Rezultatele cercetării și interpretarea lor

Examinarea pacientului cu gută a presupus o anamneză amănunțită, un examen clinic complet, cu evidențierea atât a modificărilor aparatului locomotor, cât și a posibilelor afectări extraarticulare. S-a evaluat: durerea de tip inflamator (numărul articulațiilor dureroase); aprecierea cantitativă a durerii; mobilitatea articulară; prehensiunea; redoarea articulară matinală.

Concluzii

Realizarea programului kinetic a dus la combaterea durerii sub toate formele sale  a redorii matinale, creșterea mobilității și stabilității  articulare. Exercițiile kinetice, bine selectate, asamblate în structuri care să acționeze eficient în direcția atingerii obiectivelor urmărite, contribuie la optimizarea statusului funcțional și optimizarea vieții persoanelor cu gută.

Published
2019-05-13
Section
Articles