THE OPTIMIZATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COACH AND BASKETBALL PLAYERS IN THE BENEFIT OF THE PLAYERS

OPTIMIZAREA RELAÈšIEI ANTRENOR - JUCĂTORI DE BASCHET ÂN BENEFICIUL REZULTATELOR SPORTIVILOR

  • Roxana MAIER Universitatea Hyperion din București
Keywords: coach, basketball player, performance, sports psychologist, antrenor, baschetbalist, performanță, psiholog sportiv

Abstract

To understand the psychology of any sport player means, in essence to augment his or her performance at any level he or she may be at, and a good collaboration between the coach and the sports psychologist serves exactly to this goal. Besides the collaboraton between the psychologist and the coach, another variable which helps in optimising the performance of the player is the collaboration with his or her parents. Thus one creates a successful relationship triangle for the player, as all three parties work together to motivate and aument his or her self-belief. Mediator in this triangle, the psychologist offers the group resources that help develop it adequately. The study offers data on the relationship between coaches and basketball players from the point of view of making it more efficient in order to optimise the player's results. Identifying the sources of stress on a training level and also the sources of relationing offers possibilities to create varied intervention programs, created by the sports psychologist.

 Rezumat

A înțelege psihologia oricărui sportiv înseamnă în esență a crește performanțele acestuia la orice nivel s-ar afla, iar o bună colaborare dintre antrenor și psihologul sportiv servește tocmai acestui scop. Ânafară de colaborarea dintre psiholog și antrenor, o altă variabilă ce ajută optimizarea performanțelor sportivului este și colaborarea cu părinții acestuia. Se realizează astfel o triadă valoroasă pentru acesta pentru că toți trei lucrează la a motiva sportivul constant și de asemenea la a-i crește încrederea în sine. Mediator în această triadă, psihologul oferă resurse grupului pentru o dezvoltare adecvată. Studiul oferă date despre relația antrenori – jucători de baschet din punct de vedere al eficientizării acesteia în scopul optimizării rezultatelor sportivilor. Identificarea surselor de stres la nivelul antrenamentelor și de asemenea cele din relaționare oferă posibilități de intocmire a unor programe de intervenție variate, realizate de către spihologul sportiv.

Published
2019-05-13
Section
Articles