KINESIOTHERAPY – AN INDISPENSABLE MEANS IN SCOLIOSIS TREATMENT

KINETOTERAPIA - UN MIJLOC INDISPENSABIL ÂN SCOLIOZE

  • Elena RABOLU Universitatea din Pitești
Keywords: assessment, scoliosis, phisicaltherapy, evaluare, scolioză, kinetoterapie

Abstract

Despite the much research conducted, very little is known about idiopathic scoliosis’ etiology. Various factors, such as asymmetric growth, neuromuscular changes, connective tissue anomalies or changes in the sagittal configuration of the spine have been incriminated in scoliosis occurrence. It is important to discover the deviation as early as possible and to put in place an adequate kinetic treatment.

This paper is intended to analyse the importance re-education activity has in children with scoliosis during their growth. The research was conducted on a 13-year old boy, diagnosed with S- shaped scoliosis. The kinetic programme was applied 4 times a week for 60 minutes. The evaluation process relied upon somatoscopy, somatometry and radiographic examination of scoliotic angles.

Thus, after the kinetic programme was applied for 6 months, it showed a decrease in scoliotic angles by 5 degrees thoracal- wise and 7 degrees lumbar-wise, and back pain was considerably reduced.

To conclude, body alignment is restored by correcting scoliosis and, apart from the fact that it is aesthetic, it prevents other impairments related to this condition from occurring (deficient breathing, asymmetry of limbs, asymmetry of pelvis, asymmetry of shoulders etc.).

 Rezumat

Ân pofida multiplelor cercetări efectuate, se cunoaște foarte puțin despre etiologia scoliozelor idiopatice. Diferiți factori, cum ar fi o creștere asimetrică, modificări neuromusculare, anomalii ale țesutului conjunctiv sau modificări ale configurației sagitale a coloanei vertebrale, au fost incriminați în apariția scoliozei. Important este descoperirea deviației cât mai precoce și instituirea tratamentului kinetic adecvat.

Lucrarea de față âși propune să analizeze importanța activității de reeducare a copiilor cu scolioză în perioada de creștere. Cercetarea s-a desfășurat  pe un copil în vârstă de 13 ani, sex masculin, diagnosticat cu scolioză în S.  Programul kinetic a fost aplicat de 4 ori pe săptămână timp de 60 minute. Somatoscopia, somatometria și analiza radiografică a unghiurilor scoliotice au stat la baza procesului de evaluare.

 Astfel s-a constatat că în urma aplicării programului kinetic timp de 6 luni de zile unghiurile scoliotice au înregistrat o scădere cu 5 grade toracal și 7 grade lombar, durerile de spate diminuându-se considerabil.

Ân concluzie corectarea scoliozei reface aliniamentul corporal, iar pe lângă faptul că este estetic previne apariția altor deficiențe asociate acestei afecțiuni (respirație deficitară, asimetria membrelor, asimetria bazinului, asimetria umerilor etc).

Pentru o evaluare corecta trebuie stabilite cu exactitate obiectivele specifice, timpul necesar atingerii lor, strategia didactica prin care urmarimindeplinirea celor propuse, prin diferitele tipuri de evaluare ea având un caracter continuu.

Published
2019-05-13
Section
Articles