OPTIMIZATION THE POSTNATAL RECOVERY PERIOD USING THE PILATES METHOD

OPTIMIZAREA PERIOADEI DE REFACERE POSTNATALE APLICÂND METODA PILATES

  • Simona SZASZ Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș
  • Laura Edit CIULEA Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș
  • Tunde Aliz BAKO Colegiul National Unirea, Târgu Mureș
  • Gabriela Eniko PAPP Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș
Keywords: postnatal, improvement, recovery, postnatal, îmbunătățire, refacere

Abstract

The Pilates method is compatible with life rhythm requirements and can provide a physical and mental balance for women in the post-natal period.

Hypothesis: the application of the Pilates method will help to increase the level of effort capacity, as well as reducing the pain threshold in the lumbar region for mothers in the post-partum period.

Time and place of the study: The Rheum-Care Foundation in Târgu Mureș, January-June 2016. The subject group was made up of 12 women in their post-natal period, from which 6 were in the experimental group and 6 were in the control group.

Evaluation: In our study, we used three tests: The 200 meter test, the Ruffier Test, for evaluation their effort capacity and the numerological scale of pain, for quantifying the lumbar pain level, which were applied at the start and end of the study.

Results: Software used: Microsoft Excel and Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). At the 200 meter test, during the initial evaluation we did not find any statistically significant differences between the two groups, while during the final evaluation we had a p=0,022 for the experimental group, which was statistically significant. At the initial Ruffier test, we did not find any differences between the two groups values, while at the final evaluation we had an average difference of 1,66 in favor of the experimental group. Comparing the results of the initial testing of the numerical pain scale, we did not find any statistically significant differences, but during the final evaluation we got an average difference of 2,17 in favor of the experimental group.

Conclusions: The results of the current study show that the Pilates method, with the specific exercise, can be used to improve the effort capacity in the post-partum period, as well as to reduce the lumbar disconfort after giving birth.

Rezumat

Metoda Pilates este compatibilă cu exigențele  ritmului de viață și poate asigura un echilibru fizic și psihic femeilor  în perioada de lăuzie. Ipoteza: aplicarea metoda Pilates va contribuii la creșterea nivelului capacității de efort, precum și la reducerea pragului de durere lombară la mamele aflate în perioada post-partum.

Locul și perioada studiului: Fundația Rheum-Care din Târgu Mureș, ianuarie-iunie 2016. Lotul de subiecți a fost alcătuit din 12 femei aflate în perioada  post natală, respectiv 6 femei au alcătuit grupul control și 6 grupul experiment.

Evaluare: Ân studiul nostru am folosit trei teste: Proba de 200m, Proba Ruffier, pentru evaluarea capacității de efort  și scala numerică a durerii, pentru cuantificarea nivelului de durere lombară, care au fost aplicate la începutul  și la finalul studiului.

Rezultate: Programul informatic utilizat: Microsoft Excel și Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).La proba de 200m, la evaluarea inițială nu am obținut  diferențe semnificative statistic, între cele două grupe iar la cea finală valoarea p=0,022, a grupului experimental, semnificativă din punct de vedere statistic. La evaluarea inițială, proba Ruffier, comparând cele două grupe, nu am obținut diferențe de valori, dar la evaluarea finală am avut o diferență de medie 1, 66, în favoarea grupului experiment. Comparând rezultatele Scalei numerice a durerii, la evaluarea inițială între cele două grupe, nu am obținut diferențe semnificative statistic iar la evaluarea finală am avut o diferență de medie de 2, 17, in avantajul grupului experiment.

Concluzii: Rezultatele prezentului studiu arată că metoda  Pilates, cu exercițiile specifice, poate fi folosită în scopul îmbunătățirii capacității de efort în perioada post-partum, precum și pentru reducerea disconfortului lombar după naștere.

Published
2019-05-19
Section
Articles