THE ACTIVITY OF THE JUNIOR FOOTBALL CLUBS

ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ LA NIVELUL CLUBURILOR DE JUNIORI

  • Gheorghe Gabriel CUCUI Universitatea Valahia din Târgoviște
Keywords: club, fotbal, junior;club, football, junior

Abstract

Football, loved by most practitioners, amateur or professional, millions of fans, supporters, spectators and viewers recognized by scientists concerned with sport sanctioned for specialists in psycho-sociology, is considered a phenomenon of our times, what has evolved on all levels (organizational, scientific methodology for training crews, increase sports performance). [1]

Organizing the clubs junior football requires a judicious training of specialists in the field and a continuous adaptability to the dynamics of the system is to meet the objectives.

Management of sports clubs in football, based on scientific foundations is one of strict necessity and actuality due to football development worldwide phenomenon. 

Rezumat

Fotbalul, îndrăgit de către majoritatea practicanților, amatori sau profesioniști, milioane de admiratori, susținători, spectatori și telespectatori, recunoscut de către oamenii de știință preocupați de activitatea sportivă și consfințit de specialiștii în psiho-sociologie, este considerat un fenomen al zilelor noastre, ce a cunoscut o evoluție pe toate planurile (organizatoric, științific, metodologie de pregătire a echipelor, mărirea spectacolului sportiv). [1]

Organizarea fotbalistică la nivelul cluburilor de juniori reclamă o judicioasă pregătire a specialiștilor din domeniu și o adaptabilitate continua la dinamica sistemului din care face parte în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Gestionarea activității în cadrul cluburilor sportive de fotbal, bazată pe fundamente științifice este una de strictă necesitate și actualitate datorită dezvoltării fenomenului fotbalistic pe plan mondial.

Published
2019-05-19
Section
Articles