PATIENT'S REHABILITATION AFTER TIBIAL OSTEOTOMY BY KINETIC METHODS

RECUPERAREA PACIENTULUI DUPĂ OSTEOTOMIE TIBIALĂ PRIN METODE KINETICE

  • Andrei DUMITRU Universitatea din Pitești
Keywords: tibial osteotomy, medical recovery, gonarthrosis, osteotomia tibială, recuperarea medicală, gonartroză

Abstract

This paper approaches both the theoretical and practical aspects of the locomotor system regarding axial deviation of the knee. The approach is based on well-founded arguments and supported by specialized methods and means.

Tibial osteotomy is a curative method for knee disorders by correcting the position of the bones as well as correcting walking and facilitating the daily life.

This surgery is indicated for the treatment of unbalanced knee joint, with articular stiffness, in the case of osteoarthritis in active middle-aged or third-age patients.

Medical recovery after proximal tibia osteotomy is an important part of the healing process and also a longer process compared to other knee interventions such as total or single-piece knee arthroplasty. It is the physical therapist who decides the implementation of this protocol in an appropriate treatment plan. Some exercises can be adapted depending on  the recovery clinic equipment. This protocol must also be adapted to the patient's pre-operative deficits.

Articular remobilization is the primary objective of recovering post-traumatic and postoperative joint sequelae. Articular mobility is achieved through passive and active movements. The primary role of joint mobilization is to develop the ability of the movements. The articular stability is achieved by toning the muscles. For muscular toning are performed isometric exercises, resistance movements.

The patient with gonarthrosis - knee arthrosis that leads to articular axial deviations and underwent this axial realignment surgery, conformed to the established kinetoterapeutic programme, following all stages and recovering the physical function of the affected limb prior to surgery.

Rezumat

Lucrarea de față abordează, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, problematica aparatului locomotor  privind deviațiile axiale ale genunchiului. Abordarea se bazează pe argumente bine fundamentate și susținute prin metode și mijloace de specialitate.

Osteotomia tibială reprezintă o metodă curativă în cazul afecțiunilor genunchiului prin corectarea poziției oaselor  cât și corectarea mersului și facilitarea desfășurarii  vieții cotidiene.

Această intervenție chirurgicală este indicată în tratamentul genunchiului dezaxat, cu redoare articulară, în cazul artrozei la pacienții activi de varstă medie sau la pacienții de vârsta a treia.  

Recuperarea medicală după osteotomia proximală de tibie  este o parte importantă din procesul de vindecare și un proces mai îndelungat în comparație cu alte intervenții de la nivelul genunchiului cum ar fi artroplastia de genunchi totală sau unicompartimentală. Kinetoterapeutul este cel care decide implementarea acestui protocol într-un plan de tratament adecvat. Unele exerciții pot fi adaptate în funcție de echipamentul clinicii de recuperare. Acest protocol trebuie deasemeni adaptat în funcție de pacient și de deficitele acestuia pre-operator.

Remobilizarea articulară reprezintă obiectivul principal al recuperării sechelelor articulare posttraumatice si postoperatorii. Mobilitatea articulara se realizează prin mișcări pasive si active. Rolul principal al mobilizării articulare este acela de a dezvolta abilitatea mișcărilor. Stabilitatea articulară se obține prin tonifierea musculaturii. Pentru tonifierea musculaturii se execută exerciții izometrice, mișcării de rezistență.

Pacientul cu gonartroză - artroza la nivelul genunchiului ce duce la deviații axiale articulare și a suferit această intervenție chirurgicală de realinire axială, s-a conformat programului kinetotetrapeutic stabilit astfel urmând toate etapele și reușind să-și recapete funcția fizică a membrului afectat anterior operației.

Published
2019-05-19
Section
Articles