THE TRAINING OF THE HORSE

DRESAJUL CALULUI

  • Cristina Marieta MARCOVICI Vasile Goldis Western University of Arad
Keywords: the training of the horse, dresajul calului

Abstract

Equitation consists of a series of styles and traditions, the use of harness, the presence and the position when riding as well as the capacity to control and determine the horse to perform the given commands.Riding in the proper manner is also part of equitation. Although there are differences in style and equipment between the different parts of the world where equitation is practiced, being in control of the horse and the correct manner of riding are universally valid.Training refers to a practice that teaches the horse to obey the will of man. This action isconducted and is based on the formation of positive conditioned reflexes from an earlyage. The trained horse is the one who understands the rider's intentions when given the slightest indication and immediately responds with ease and accuracy. For getting good results, training must start from a well-established doctrine, follow a certain method and always comply with the rules that apply. As opposed to all the other sports, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being and not with an object of work.

 Rezumat

Echitația înglobează o serie de stiluri și tradiții, echipamente de călărie, poziția călare și capacitatea de a controla calul și de a-l determina să execute comenzile date. Corectitudinea călăriei este și ea parte integrantă a echitației. Deși există diferențe de stil și de echipament între regiunile globului unde se practică echitația, modalitatea de a stăpâni calul și maniera corectă de a călării sunt universal valabile. Prin dresaj se înțelege obișnuirea calului de a se supune voinței omului. Aceasta acțiune se desfășoară dirijat și se bazează pe formarea reflexelor condiționate pozitive înca de la o vârstă fragedă. Calul dresat este acela, care înțelege intențiile călărețului la cea mai mică indicație și răspunde imediat cu ușurință și precizie acțiunii ajutoarelor. Pentru a da bune rezultate, dresajul trebuie să înceapă de la o doctrină bine stabilită, să urmeze o metodă și să se conformeze totdeauna regulilor ce decurg din ele. Față de toate celelalte activități sportive, performanța în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă ființă si nu cu un obiect de lucru.

Published
2019-05-19
Section
Articles