THE ROLE OF MIND AND BODY TECHNIQUES IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

ROLUL TEHNICILOR CORPORALE ÂN TRATAREA DEPRESIEI

  • Roxana MAIER Universitatea Hyperion din București
  • Ligiana PETRE Universitatea din București
Keywords: depression, mind and body techniques, therapy, depresie, tehnici corporale, terapie

Abstract

The endeavour of this study comprises the analysis of a number of 10 subjects, all diagnosed with depression, who will take part in a therapeutic programme, centred on mind and body, creative and mindfulness techniques. The specific objectives followed in this programme surprise by analysis: the identification of the perception indicators on depression (at the beginning of the therapy and after a certain period of time) and the particularities of the relapse in the recurrence of depression, in case it happens after half a year from the end of the therapy programme. The novelty of the approach in this study lies in the combination of mind and bodytechniques with creative ones, the art-genograme and standard mindfulness procedures focused on corporeal activity, on sanogenesis factors, on personal resources with the goal to reduce and treat the symptomatology of depression.

 Rezumat

Demersul studiului cuprinde analiza unui număr de 10 subiecți, diagnosticați cu depresie care participă la un program terapeutic centrat pe tehnici corporale, creative și mindfulness. Obiectivele specifice urmarite surprind prin analiza: identificarea indicatorilor de percepție a nivelului depresiei (la începutul terapiei și după o perioadă de timp) și particularitatile recidivei în recurența depresiei, în caz că ea se produce, după jumătate de an de la terminarea terapiei. Noutatea abordării în acest studiu constă în combinarea tehnicilor corporale cu cele creative, artgenograma și proceduri clasice de mindfulness focusate pe activare corporală, a factorilor de sanogeneză, a resurselor personale cu scop în reducerea și tratarea simptomatologiei depresiei.

Published
2019-06-06
Section
Articles