COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS INTEGRATED IN A SPECIALIZED CENTER THROUGH THE INTRODUCTION OF OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAMS

TRATAMENTUL COMPLEX AL PACIENÈšILOR CU TULBURĂRI NEURO-PSIHICE INTEGRAÈšI ÂNTR-UN CENTRU SPECIALIZAT PRIN INTRODUCEREA UNOR PROGRAME DE TERAPIE OCUPAÈšIONALĂ

  • Ștefan TOMA Universitatea din Pitești
Keywords: occupational therapy, specialized treatment, neuropsychiatric disorders, terapie ocupațională, tratament specializat, tulburări neuropsihice

Abstract

This paper proposes to demonstrate the importance of implementing occupational therapy programs in the complex treatment of clients with neuropsychiatric disorders integrated into a specialized center. Considering the importance of occupational therapy in a rehabilitation process, we considered it necessary to incorporate such a therapy in the treatment of clients with neuropsychiatric disorders in a specialized center that, although offering a wide range of treatment methods, does not include and occupational therapy. The paper presents, in turn, generalities about neuropsychiatric disorders, their favorable causes, specific signs for such disorders, associated complications, clinical and preclinical investigations of neuropsychiatric disorders, their treatment, the impact of occupational therapy on the quality of life of clients with neuropsychiatric disorders, and finally, some general information on occupational therapy. We considered that implementing occupational therapy programs for clients with neuropsychiatric disorders is critical to improving their condition. Nowadays, unfortunately, the standard treatment methods applied to all, if ten people suffer from the same affection, then all receive the same treatment, according to the diagnosis, but without taking into account other particularities of individuals, particularities of the outcome treatment. Thus, through therapy programs that are client-centered, on their needs, abilities and limitations, the results will certainly be different in a positive sense. The topic of the research tries to demonstrate, first of all, that although the persons institutionalized in a specialized center receive treatment according to the diagnosis, this is not enough and, by occupational therapy, their evolution is amazing. Secondly, knowing these people, I felt they deserve more and more important, they have the skills necessary for progress, but they are not properly used. In addition, we considered that the proposed operational objectives, increased quality of life, independence, new skills development, and the development of correctly applied relationship skills will surely improve visibility of customer status. Therefore, a broader approach, including occupational therapy, in addition to diagnosis-specific treatment, is the basis for success in delivering customer-friendly outcomes.

 Rezumat

Lucrarea de față propune demonstrarea importanței implementării unor programe de terapie ocupațională în tratamentul complex al clienților cu tulburări neuropsihice integrați într-un centru specializat. Având in vedere importanța terapiei ocupaționale într-un proces de reabilitare, am considerat că este necesară încorporarea unei astfel de terapii în tratamentul clienților cu tulburări neuropsihice dintr-un centru specializat care, deși oferă o gamă largă de metode de tratament, această gamă nu include și terapia ocupațională. Lucrarea prezintă, pe rând, generalități despre tulburările neuropsihice, cauzele favorizante ale acestora, semne specifice pentru astfel de tulburări, complicații asociate, investigații clinice și paraclinice ale tulburărilor neuropsihice, tratamentul acestora, impactul terapiei ocupaționale asupra calității vieții clienților cu tulburări neuropsihice și, nu în ultimul rând, câteva informații generale despre terapia ocupațională. Am considerat că implementarea unor programe de terapie ocupațională pentru clienții cu tulburări neuropsihice este esențială pentru îmbunătățirea stării acestora. Ân zilele noastre, se respectă, din păcate, metodele standard de tratament aplicate tuturor, dacă zece persoane suferă de aceeași afecțiune, atunci toți primesc același tratament, potrivit diagnosticului, dar fără să se țină cont de alte particularități ale persoanelor, particularități importante pentru rezultatul tratamentului. Astfel, prin programe de terapie care sunt centrate pe client, pe nevoile acestuia, abilitățile și limitările lui, rezultatele vor fi în mod sigur diferite, în sens pozitiv. Prin tematica pe care o abordează cercetarea încearcă să demonstreze, în primul rând, că, deși persoanele instituționalizate într-un centru specializat primesc tratament conform diagnosticului, acest lucru nu este suficient și, prin terapie ocupațională, evoluția acestora este uimitoare. Ân al doilea rând, cunoscând aceste persoane, am considerat că ei merită mai mult și cel mai important, au abilitățile necesare progresului, însă nu sunt corect folosite. Ân plus, am considerat că obiectivele operaționale propuse, creșterea calității vieții, a gradului de independență, formarea de noi abilități și dezvoltarea abilităților de relaționare, corect aplicate, vor aduce în mod sigur îmbunătățiri vizibile ale stării clienților. Prin urmare, o abordare mai largă, care include și practica terapiei ocupaționale pe lângă tratamentul specific diagnosticului, constituie baza succesului în obținerea unor rezultate favorabile clientului.

Published
2019-06-06
Section
Articles