SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ECONOMIC AND EDUCATIONAL POLICIES OF SPORTS ORGANIZATIONS

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ ÂN POLITICILE ECONOMICE ȘI DE EDUCAÈšIE ALE ORGANIZAÈšIILOR SPORTIVE

  • Radu BLAGA Vasile Goldis Western University of Arad
  • Alexandru BLAGA Vasile Goldis Western University of Arad
Keywords: social responsibility, sustainable development, education, sports organizations, responsabilitate socială, dezvoltare durabilă, educație, organizații sportive

Abstract

The main issue of the study is social responsibility and sustainable development aspect showed from the perspective of sports organizations and starting from the presentation of the possibility and necessity of new economic, social and educational approaches for enterprises and other organizations. The specific papers in the field, quoted in the study, but also the good practice sample presented here, bring arguments about the need to change economic, social and educational policies. The paper's authors propose a more comprehensive model than the "local potential" model by expending it in to a global context, highlighting social responsibility and sustainable development.

 Rezumat

Studiul abordează problematica  responsabilității sociale și a dezvoltării durabile din perspectiva organizațiilor sportive, pornind de la prezentarea posibilității și  necesității unor noi abordări economice, sociale și educaționale  pentru intreprinderi și organizații. Lucrările de specialitate din domeniu, citate în lucrare dar și exemplul de bună practică prezentat,  aduce argumente cu privire la necesitatea schimbării unor politici economice, sociale și educaționale. Autorii propun un model mai cuprinzător decât  modelul "potențial local" prin extinderea acestuia în context global și  evidențierea responsabilității sociale și a dezvoltării durabile.

Published
2019-06-06
Section
Articles