STRATEGIES FOR POST- MENISCECTOMY TREATMENT

STRATEGII KINETICE ÂN TRATAMENTUL POSTMENISCECTOMIE

  • Elena RABOLU Universitatea din Pitești
Keywords: meniscus, meniscectomy, kinesiotherapy, pain, menisc, meniscectomie, kinetoterapie, durere

Abstract

Traumatic meniscal tear can be defined as a tear occurring as a consequence of a knee injury, which may tear the meniscus. The patient often remembers a certain trauma, activity or exercise during which the traumatic meniscal tear occurred. It can occur during sports activities or high-impact traumas, when it can be combined with knee fractures.

This study aimed at highlighting how important it is to observe the recovery stages for the patients having undergone a meniscectomy with a view to preventing relapses and returning safely to current and professional activities.

The research was conducted on a 44 year-old male patient, who had undergone a laparoscopic intervention in both menisci of the right knee. The kinetic intervention was carried out in 3 stages during 6 weeks and it consisted of medical gymnastics (massage, passive and active mobilisations, active mobilisations with resistance, isometric exercises, walking, gait variants, exercises on apparatuses).

The following devices were used in order to achieve an assessment as effective as possible: articular movement balance, muscular balance, pain assessment scale. Thus, the results obtained in the final tests revealed both improvement in muscle strength and range-of-motion in the right knee, as well as alleviation of pain; the patient was able to gradually restart his professional activity after about a month and a half.

Recovery after undergoing a meniscectomy needs to be achieved according to a rehabilitation scheme designed by a kinesiotherapy specialist, depending on the type of tear and the surgical intervention or on other potential complications occurred after knee trauma.

 Rezumat

Ruptura meniscală traumatică poate fi definită ca o ruptură apărută ca și consecință a unei vătămări a genunchiului ce e capabilă să rupă meniscul. Pacientul deseori âși poate aminti o anumită traumă, activitate, sau mișcare în timpul căreia s-a produs ruptura meniscală traumatică. Se poate produce în timpul activităților sportive sau a traumelor puternice, când se poate combina cu fracturi în jurul genunchiului.

Scopul acestui studiu a fost acela de a evidenția importanța respectării etapelor de recuperare la pacienții cu meniscectomie în vederea prevenirii recidivelor și a reluării în condiții de siguranță a activităților curente și profesionale.

Cercetarea s-a desfășurat pe un pacient în vârstă de 44 de ani, sex masculin care a suferit la o intervenție laparoscopică la ambele meniscuri ale genunchiului drept. Intervenția kinetică s-a desfășurat în 3 etape pe parcursul a 6 săptămâni și a constat în gimnastică medicală (masaj, mobilizări pasive, active, active cu rezistență, exerciții izometrice, mers, variante de mers, exerciții la aparate).

Pentru o evaluare cat mai eficientă s-au folosit: bilanțul articular, bilanțul muscular, scala de evaluare a durerii. Astfel rezultatele obținute la testările finale au relevat atât o îmbunătățire a forței musculare și a amplitudinii de mișcare la nivelul genunchiului drept, cat și o ameliorare a fenomenelor dureroase, pacientul reușind sa-și reia activitatea profesională treptat după aproximativ o lună și jumătate.

Recuperarea după meniscectomie trebuie făcută conform unei scheme de recuperare realizată de către specialistul kinetoterapeut, în funcție de tipul rupturii și a intervenției chirurgicale sau a altor eventuale complicații survenite în urma traumatismului de la nivelul genunchiului.

Published
2019-06-06
Section
Articles