MOTIVATION – ESSENTIAL CONDITION FOR MOBILIZING THE PROCESSES, ACTIVITIES AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF PERSONALITY

MOTIVAÈšIA – CONDIÈšIE ESENÈšIALĂ PENTRU MOBILIZAREA PROCESELOR, ACTIVITĂÈšILOR ȘI ÂNSUȘIRILOR PSIHICE ALE PERSONALITĂÈšII

  • Emil BONDAR Vasile Goldis Western University of Arad
  • Mirela DAN Vasile Goldis Western University of Arad
Keywords: motivation, personality, sport, motivație, personalitate, sport

Abstract

The concept of personality can be confused with the history of psychology, because a lot of studies and researches that refer to and have in the center the human being, discuss about personality. This concept was introduced in psychology for characterizing the human being from a psycho-physiological point of view. We can assert that the human personality is a sum of genetic provisions and predispositions, innate, to which it can be added a set of competences  accumulated by a person’s own and original experience. The psychological and psycho-social conditions play an important part in forming the human personality.

 Abstract

Conceptul de personalitate se poate confunda cu istoria psihologiei, pentru că foarte multe studii și cercetări care se referă și au în centru ființa umană, discută despre  personalitate. Acest concept a fost introdus în psihologie pentru a caracteriza ființa umană din punct de vedere psihofiziologic. Putem afirma că personalitatea umană este o însumare de dispoziții și predispoziții genetice, înnăscute, la care se adaugă un ansamblu de competențe acumulate prin proprie experiență, în mod original și propriu acelei persoane umane. Condițiile psihologice și cele psihosociale joacă un rol important în formarea personalității umane.

Published
2019-06-06
Section
Articles