HOW CAN HYDROKINESITHERAPY BE APPLIED TO HELP CHILDREN RECOVER FROM THORACIC KYPHOSIS

APLICAÅ¢II ALE HIDROKINETOTERAPIEI ÂN RECUPERAREA CIFOZEI TORACALE LA COPII

  • Emil Fieroiu Universitatea din Pitești
Keywords: hydrokinesitherapy, kyphosis, physiotherapy, children, hidrokinetoterapie, cifoză, kinetoterapie,copii

Abstract

Hydrokinesitherapy, more accurately called "hydrokinesiology"- method of kinetic exercises in water – has had a notable development during poliomyelitis epidemics, when so many people were left with squeals.

Purpose

The research consisted of an approach aiming to speed up rehabilitation of a spine defect in order to achieve fast integration to day to day and school activities.

Research objectives

  • establish the optimal exercises within the kinetic programme implemented as per the subjects’ status (evolution-related, etiopathogenic context);
  • determine the kinetic programme implementation’s indications and contraindications within a complex medical care (medication, physical, kinetic treatments) for the patient suffering from kyphosis.

Research tasks

  • Document relevant bibliography;
  • Analyse results and reach conclusions.

Hypothesis

This study started from the hypothesis according to which if a hydrokinesitherapy programme is to be used during the rehabilitation approach from conditions on the joint of the spine, its mobility shall be recovered close to normal in a shorter time-span.

Conclusions

The aquatic environment provides indisputable benefits to the rehabilitation process, thanks to water’s thermal, chemical and mechanical factors. We may say, with regard to the hydrokinesitherapy programme presented by this research, that there is significant progress, by reference to the results achieved after the final testing and by comparing them with those obtained in the initial testing.

 Rezumat

Hidrokinetoterapia numită mai corect și "hidrokinetologie" — metoda  exercițiilor kinetice în apă — hidirokinetoterapia s-a dezvoltat cu precădere în perioada epidemiilor de poliomielită, care au lăsat atâția sechelari.

Scop

Cercetarea s-a constituit într-un demers ce a vizat accelerarea recuperării unei deficiențe a coloanei vertebrale, pentru integrarea rapidă în activitatea cotidiană și școlară.

Obiectivele cercetării

  • să stabilească care sunt exercițiile optime din cadrul programului kinetic aplicat în conformitate cu starea subiecților (evolutivă, contextul etiopatogenic);
  • să stabilească indicațiile și contraindicațiile aplicării programului kinetic în cadrul asistenței medicale complexe (medicamentoase, fizicale, kinetice) a pacientului cu cifoză;

Sarcinile cercetării

  • documentarea bibliografică de specialitate;
  • analiza rezultatelor și elaborarea de concluzii.

Ipoteză

Ân studiul de față am pornit de la ipoteza potrivit căreia dacă în demersul recuperator al afecțiunilor la nivelul articulației coloanei vertebrale  utilizăm un program de hidrokinetoterapie se va obține o recuperare a mobilității acesteia aproape de normalitate într-o perioadă mai scurtă de timp.

Concluzii

Mediul acvatic oferă avantaje incontestabile procesului recuperator, prin acțiunea factorilor mecanici, chimici și termici ai apei. Ân cadrul programului de hidrokinetoterapie prezentat în cercetarea de față, putem spune că progresul este unul semnificativ, având în vedere rezultatele obținute după testarea finală și comparându-le pe acestea cu cele obținute la testarea inițială.

Published
2019-06-06
Section
Articles