THE CONSTRUCTION OF MULTIDISCIPLINARY TEAMS IN THE THERAPEUTIC APPROACH OF THE PATIENT WITH MULTIPLE SCLEROSIS - PARTICULAR CASE, THE PSYCHOTHERAPIST AND KINETOTHERAPIST TEAMS

CONSTRUCÈšIA ECHIPELOR MULTIDISCIPLINARE ÂN ABORDAREA TERAPEUTICĂ A PACIENTULUI CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ – CAZ PARTICULAR ECHIPELE DE PSIHOTERAPEUÈšI ȘI KINETOTERAPEUÈšI

  • Roxana MAIER Universitatea Hyperion din București
Keywords: patient, multiple sclerosis, psychotherapiat, kinetotherapist, pacient, scleroză multiplă, psihoterapeut, kinetoterapeut

Abstract

The current study frames a short look into what it means to create a multidisciplinary team in the approach of a patient with multiple sclerosis - team formed of a psychotherapist and a kinetotherapist. One starts from the proposition that the evolutive endeavour of the patient is facilitated if the specialists who work in his or her support are a team. The work proposes group meetings that have as a goal the formation and then the process of making the psychotherapist-kinetotherapist team more efficient. In jobs with a social impact, the stimulation of social abilities takes us to making the work done to the assisted more efficient.

 Rezumat

Studiul de față âși propune scurtă privire în ceea ce înseamnă crearea unei echipe multidisciplinare în abordarea pacientului cu scleroză multiplă – echipă formată din psihoterapuet și kinetoterapeut. Se pornește de la presupunerea că demersul evolutiv al pacientului este facilitat dacă specialiștii ce lucrează în sprijinul acestuia fac echipă. Lucrarea propune întâlniri de grup ce au ca scop formarea și mai apoi eficientizarea echipei psihoterapeut – kinetoterapeut. Ân meseriile cu impact social, stimularea abilităților sociale duce la eficientizarea muncii în sprijinul asistaților.

Published
2019-06-06
Section
Articles