THE PERFORMANCE OPTIMIZING IN FREESTYLE CHILDREN SWIMMERS

OPTIMIZAREA PERFORMANÈšELOR ÂN ÂNOTUL CRAUL LA COPII

  • Victor BĂDESCU Universitatea din Pitești
Keywords: swimming, crawl stroke, coordination, optimization, înot, procedeul craul, coordonare, optimizare

Abstract

The purpose of research lies with the improvement of the optimization method of the propellant movements in the crawl swimming procedure, by introducing some training means which lead to the synergic action of these with a view to increasing swimming efficiency.

The ability to combine and couple the movements makes possible the coordination of different motor structures. It confers the global movement fluency, removing the possible interferences, which can arise between the partial actions the complex activity is made up of. The rhythmicity is a fundamental physiological phenomenon, expression of some specific characteristics of the nerve cell. Due to it, even the arrhythmic movements can become rhythmic actions. Based on this characteristic a gradual concentration of the stimulus in the active muscles is produced, which ensures the saving of effort.

The analysis of the statistical significance of the difference between the averages of the results indicates the fact that these are significant for a threshold which is over 99 percent, so it is significant for the Physical Education and Sports field.

The analysis of the correlation coefficients indicates that the existent relations between the action of the legs and the action of the arms and, also the swimming procedure are almost the same following the training process.

We believe that it is necessary that the implementation of the present training ideas at the level of child swimmers be achieved with care taking into consideration the biological risks of some inadequate demands.

Rezumat

Scopul cercetării constă în îmbunătățirea metodei de optimizare a mișcărilor de propulsie în procedeul de înot craul, prin introducerea unor mijloace de antrenament care conduc la acțiunea sinergică a acestora în vederea creșterii eficienței înotului.

Abilitatea de a combina și de a cupla mișcările face posibilă coordonarea diferitelor structuri motorii. Aceasta conferă fluența mișcării globale, eliminând posibilele interferențe care pot apărea între acțiunile parțiale din care se compune activitatea complexă. Ritmicitatea este un fenomen fiziologic fundamental, expresia unor caracteristici specifice ale celulei nervoase. Datorită acesteia, chiar mișcările aritmice pot deveni acțiuni ritmice. Pe baza acestei caracteristici se produce o concentrare treptată a stimulului în mușchii activi, ceea ce asigură economicitatea efortului.

Analiza semnificației statistice a diferenței dintre mediile rezultatelor indică faptul că acestea sunt semnificative pentru un prag  de peste 99%, deci este semnificativ pentru domeniul educației fizice și sportului.

Analiza coeficienților de corelație indică faptul că relațiile existente între acțiunea picioarelor și acțiunea brațelor și procedeul de înot sunt aproape aceleași în urma procesului de instruire.

Considerăm că este necesar ca punerea în aplicare a strategiilor de pregătire la nivelul înotătorilor de copii să fie realizată cu grijă, luând în considerare riscurile biologice ale unor cerințe necorespunzătoare.

Published
2019-06-06
Section
Articles