THE PART PLAYED BY KINESIOTHERAPY IN THE PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF THE PARKINSON’S DISEASE PATIENT

ROLUL KINETOTERAPIEI ÂN TRATAMENTUL ȘI PROFILAXIA BOLNAVULUI DE PARKINSON

  • Ioana Cristina Neagoe Universitatea din Pitești
Keywords: Parkinson’s disease, agitated paralysis, kinesiotherapy, boala Parkinson, paralizie agitantă, kinetoterapie

Abstract

Parkinson’s disease is a neurological disorder, which is said to affect 4 million people in the world or more. The motor symptoms of Parkinson’s disease can have an impact over the quality of life of the people affected, especially as the disease progresses and the symptoms worsen. Agitated paralysis (Parkinson’s disease) is a frequent disorder, described as "involuntary quivering movement with diminished muscle strength of the parts of the body without tremor and even when the limb is supported with the trunk bending forward and proliferation and passage from walking to running, without intellectual impairment".

This paper’s objective was to highlight the fact that the Parkinson’s patient is among the persons requiring special attention both from their family, and the medical specialized staff. Persons suffering from this disorder are dependent on those around them, especially in the advanced stages of the disease, which is why early diagnosis is an important factor. The patients with Parkinson’s need help and understanding and must not be seen as a burden, since their handicap is involuntary.

This paper’s subject is the kinetic treatment of Parkinson’s disease. The general objective is to prepare a rehabilitation program, specially adapted to each person’s needs, depending on the stage of the disease and to provide both physical and moral support.

Rezumat

Boala Parkinson este o afecțiune neurologică, despre care se spune că afectează 4 milioane de persoane din lume sau chiar mai mult. Simptomele motorii ale maladiei Parkinson pot avea un impact asupra calității vieții persoanelor afectate, în special pe măsură ce maladia evoluează și simptomele se înrăutățesc. Paralizia agitantă (Boala Parkinson) este o boală frecventă, descrisă ca fiind "o tremuratură involuntară cu diminuarea forței musculare, în părțile corpului fără tremurături și chiar când membrul este susținut, cu o progresiune și înclinare a trunchiului înainte și trecere de la mers la fugă,  fără atingere intelectuală".

Această lucrare are rolul de a evidenția faptul că bolnavul de Parkinson se numără printre persoanele care necesită o deosebită atenție atât din partea familiei cât și din partea personalului medical de specialitate. Persoanele care suferă de această afecțiune sunt dependente de cei din jur, mai ales atunci când boala este într-un stadiu destul de avansat, de aceea diagnosticarea precoce este un factor important. Bolnavul de Parkinson  trebuie ajutat și înțeles și nu trebuie considerat o povară deoarcere handicapul lor este involuntar.

Subiectul acestei lucrări âl constituie tratamentul kinetic al bolii Parkinson. Obiectivul general este de a elabora un program de recuperare, special adaptat pentru necesitățile fiecărui caz în parte în funcție de stadiul bolii și de a oferi sprijin atât fizic cât și moral.

Published
2019-06-06
Section
Articles