PERSONAL STUDIES REGARDING MOTIVATION AND ATTENDANCE IN SECONDARY SCHOOL PUPILS AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES

STUDII PERSONALE PRIVIND MOTIVAÈšIA ȘI PARTICIPAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU LA ORELE DE EDUCAÈšIE FIZICĂ ȘI SPORT ÂN GIMNAZIU

  • Emil BONDAR Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea
  • Marius OMUÈš Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea
  • Dan Constantin Matei Liceul cu Program Sportiv Bihorul din Oradea
  • Cristina POPESCU National University of Physical Education and Sports, Bucharest
  • Andrada BULZ Școala Gimnazială "Dacia" Oradea
  • Iuliana Victoria TULVAN SZTECKLACS PFA- kinetoterapeut
Keywords: motivation, physical education, sport, motivație, educație fizică, sport

Abstract

Motivation represents a very strong mechanism that puts to action the entire human behavior. Taking into consideration the fact that nowadays the volume of information is very big, it is important to analyses the aspects that puts to action the entire body. It is not only our intelligence that differentiates us from animals but an entire set of acts and concepts that represents us as individuals. The motivation is one of these. It guides us our entire life and determines our acts during our lifetimes, being able to do whatever we want – we are the ones who establish our limits.

An important aspect that we want to discuss of the fact that, the human being must realize the fact that it is needed to practice physical exercises (to use the cognitive processes, understanding and representation) and then, as practicing them, these processes will become eventually skills, abilities and habits. All of these represent a part of the strategy in changing the behavior. 

Nowadays more and more specialists and sportsmen draw the attention of people to serious problems cause by the lack of physical exercise among the young generation, problems such as overweighing, metabolism and heart diseases and posture deficiencies.

 Rezumat

Motivația este un mecanism foarte puternic care pune în mișcare întregul comportament  uman, iar ținând cont că în ziua de azi volumul informațiilor este foarte mare, este important să analizăm aspectele care angrenează în mișcare întregul organism. Nu doar inteligența ne diferențiază de animale, ci un întreg șir de alte manifestări și concepte, care ne reprezintă ca specie și ca indivizi. Motivația este una dintre ele, iar aceasta ne călăuzește întreaga viață și ne determină în mare parte cursul vieții, noi fiind capabili să fim și să facem orice dorim - doar noi înșine suntem propriile noastre limite.

Un aspect foarte important pe care dorim să âl abordăm în această lucrare este acela că, la început individul trebuie să conștientizeze faptul că trebuie să practice exerciții fizice (să-și folosească procesele cognitive, înțelegerea, reprezentarea etc.), iar apoi, pe măsură ce le practică, aceste procese vor deveni de natură comportamentală (deprinderi, priceperi, tabieturi). Toate acestea sunt întreprinse în scopul strategiei modificării modelului comportamental.

Tot mai mulți specialiști și oameni din lumea sportului atrag atenția asupra problemelor din ce în ce mai grave ale populației, și în special ale populatiei tinere: obezitate, boli metabolice și cardio-vasculare, deficiențe de atitudine și posturi corporale.

Published
2019-06-06
Section
Articles