THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL PARAMETERS IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS AFTER PHYSIOTHERAPEUTIC COMPLEX TREATMENT

EVOLUÅ¢IA PARAMETRILOR FIZICI LA PACIENÅ¢II CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ ÂN URMA TRATAMENTULUI FIZIOTERAPEUTIC COMPLEX

  • Viorica CUN Universitatea Emanuel din Oradea
  • Carmen ȘERBESCU University of Oradea
  • Florin MARCU University of Oradea
  • Liviu LAZĂR University of Oradea
Keywords: multiple sclerosis, combined kinetic techniques, spasticity, balance, fatigue, scleroză multiplă, tehnici kinetice combinate, spasticitate, echilibru, oboseală

Abstract

An experimental trial was conducted in which two groups participated, with patients presenting Multiple Sclerosis (MS). In the study group there were 43 patients from Alba Iulia Speromax Association, out of which 18 men and 25 women, with an average age of 49.81 ± 8.72, who participated in the study group. The control group consisted of 39 patients from the Day Care Center, Oradea, 15 men and 24 women, with an average age of 49.08 ± 9.38 years.

Patients in the study group were given a set of physiotherapeutical techniques to improve their physical parameters according to the physiological capabilities of (MS) patients for a period of 3 months and 12 months, respectively. The combined kinetic techniques program consisted of breathing exercises, equilibrium exercises, massage techniques, stretching, traction, FNP techniques. Physical parameters evaluation methods were: Modified Ashworth Scale, Berg Balance Scale (BBS), Fatigue Severity Scale (FDS), Visual Analog Scale (VAS).

The treatment efficiency at 3 months on physical parameters was 28.50% in the study group and 19.5% in the control group (p = 0.3451). The treatment efficiency over the 3-12 months on physical parameters was 10.00% in the study group, respectively 5.25% in the control group (p = 0.4244). The overall treatment efficiency at 12 months on physical parameters was 26.25% for the study group and 14.00% for the control group (p = 0.1720).

The results of the study show that the application of a complex program of techniques and exercises, on a regular basis (1-2 per week), can be attributed to the improvement of the symptomatology of MS patients who participated in the experimental study. The physical recovery of patients with MS requires a complex and lasting approach, that is to say throughout life.

 Rezumat

Am realizat un studiu experimental la care au participat două loturi, cu pacienți ce prezentau scleroză multiplă (SM). Ân lotul de studiu au fos tcuprinși 43 de pacienți de la Asociația Speromax Alba Iulia, dintre care de gen masculin 18, iar de gen feminin 25, cu vârsta medie de 49,81±8,72 ani. Lotul de control, a fost alcătuit din 39 de pacienți de la Centrul de zi din Oradea, 15 de gen masculin și 24 de gen feminin, cu vârsta medie de 49,08±9,38 ani.

Pacienților din lotul de studiu li s-a aplicat un complex de tehnici fiziokinetoterapeutice, în vederea ameliorării parametrilor fizici în conformitate cu capacitățile fiziologice ale bolnavilor SM, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 12 luni. Programul fiziokinetoterapeutic a fost alcătuit din exerciții de respirație, exerciții de echilibru, tehnici de masaj, stretching, tracțiuni, tehnici FNP. Metodele de evaluare a parametrilor fizici, au fost: Scala Asworth modificată pentru evaluarea spasticității, Scala Berg pentru echilibru, Scala oboselii severe (SOS), Scara analog vizuală a durerii (VAS).

Eficiența tratamentului la 3 luni asupra parametrilor fizici a fost de 28,50% la lotul de studiu, respectiv 19,50% la lotul de control (p=0,3451). Eficiența tratamentului în perioada 3-12 luni asupra parametrilor fizici a fost de 10,00% la lotul de studiu, respectiv 5,25% la lotul de control (p=0,4244). Eficiența globală a tratamentului la12 luni asupra parametrilor fizici a fost de 26,25% la lotul de studiu, respectiv 14,00% la lotul de control (p=0,1720).

Rezultatele studiului arată că aplicarea unui program complex de tehnici și exerciții, efectuat în mod regulat, (1-2x/săptămână) poate fi atribuit ameliorării simptomatologiei pacienților cu SM, care au participat la studiul experimental. Recuperarea fizică a pacienților cu SM, presupune o abordare complexă și de durată, adică pe întreg parcursul vieții.

Published
2019-06-06
Section
Articles